FOTOGRAF GUSTAV GRÄLL

  • Gunther Mårder för Civilekonomen